Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 5. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Visions- og Idéoplæg for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af Ungestrategi 2020–2025
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af forebyggende indsats for børn og unge med skolefravær
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. marts 2020
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om justering af tidsplan for Nye bæredygtige Skoletilbud i det østlige Aalborg
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status på implementeringen af styrket praksisfaglighed i folkeskolen
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om UngAalborgs udmøntning af besparelse i Budget 2021
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS og juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af kommunens nødpasningstilbud
Beslutning: Anbefales
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt