Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 8. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om kontrolleret genåbning af Aalborg Kommunes Skoler
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt