Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 31. marts 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændret visitation og orientering om marts-visitationen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af vippemodel for skoleåret 2020/2021
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Skoleudvalgets budgetproces for arbejdet med budget 2021-2024
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af regnskab 2019
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af overførsel fra 2019 til 2020 - drift, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af overførsel fra 2019 til 2020 - anlæg, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendels af endelige anlægsregnskaber med anlægssum over 2 mio. kr. - regnskab 2019
Beslutning: Anbefales
9. Orientering om projektet "Fælles om ungelivet"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering om skoleindskrivning 2020/2021
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering om beskrivelse af SSP-tilstanden i Aalborg Kommune 2. halvår 2019
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftside
Beslutning: Godkendt