Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 10. marts 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 10. marts 2020 på Sulsted Skole
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af tidsplan for politisk behandling af nye bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af 1. behandlingen af kvalitetsstandard for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af faktaopdatering og status på måltal for Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af 2. status på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" version 2 for perioden 2018 - 2021
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om aftale i Folketinget om Nationale Test
Beslutning: Til orientering
9. Forslag fra Socialdemokratiets byrådsgruppe vedr. de frivillige nationale test
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om ungeprofilundersøgelse 2019
Beslutning: Til orientering
11. Drøftelse af politikerbetjening af Skoleudvalget
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt