Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 11. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 11. februar 2020 på Seminarieskolen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ny ressourcemodel til skolerne - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af måltal for søgning af ungdomsuddannelser
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om status på aktiviteter ved erhvervsplaymaker
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om status på visitationen i november 2019 og januar 2020
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af dispositionsforslag for kapacitetsudvidelse af Klarup Skole
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om kommunikation i Skoleforvaltningen
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt