Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 14. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af evaluering af tosprogsområdet 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af kommissorium for fælles ledelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af driftsmæssige forhold vedr. de kommende skole- og familiebehandlingstilbud
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af etablering af klasser med struktur og igangsætning af prøvehandlinger
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
6. Godkendelse af legeplads- og tilgængelighedsprojekter på folkeskolerne
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forlængelse af overenskomst med private initiativtagere om kompenserende specialundervisning for voksne
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
8. Orientering om status på arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse af input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Beslutning: Drøftedes
10. Drøftelse af evaluering af processen i forbindelse med Budget 2020
Beslutning: Drøftedes
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt