Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 3. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af takstændringer for Aalborg Kulturskolen - udmøntning af budget 2020
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om evaluering af tosprogsområdet 2019
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om status på Den Mobile Indsats for ordblinde og talblinde elever
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af projekt Professionel Læringsledelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2021/2022
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ny ressourcemodel til skolerne - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af ændringer i faglokaler og energi vedr. Budget 2020
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt