Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 19. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Besøg af "Danske Skoleelever"
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på professionel kapital indsats
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Orientering om landsbyordningernes arbejde med opsporingsmodellen
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om tværfaglige skolevejsrelaterede aktiviteter
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2019
Beslutning: Godkendt
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt