Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 5. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på implementering af Aula
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af status på ny ressourcemodel
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger

Lukket

4. Orientering om analyse af skole- og dagtilbud i det østlige Aalborg
Beslutning: Til orientering

Åben

5. Drøftelse af kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af indhold og proces i forhold til kvalitetsrapporten
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Projekt Lær for Livet
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om aktuel status 2019
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt