Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 3. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Program for Skoleudvalgets møde den 3. september 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Orientering om forventet regnskab 2019
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af budgetmateriale til budget 2020-2023
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af investeringsoversigt 2019, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Byrådsmedlem Per Clausen (Ø) har ønsket en drøftelse af flyrejser med flyselskabet Ryanair
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om tilretning af mødeplan for 2020
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt