Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 13. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af procesplan for visionsproces vedr. Børne- og Ungeuniverset
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af beslutningskompetence vedr. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af ændring af valgperiode fra 4 år til 2 år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af mødeplan for Skoleudvalget 2020
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt