Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 25. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af status på analysen af skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Budgetrapport 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af ny ressourcemodel
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2019
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om Skoleprognose 2019
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Ledelse for øget læring v/Johan From
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt