Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 11. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering vedr. status på implementering af Aula og Anvendelsesstrategien
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af 1. behandling af ny organisering for Aalborg10
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af budget 2020: Budgetrapport 2020
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt