Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 21. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af fællestilbud
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af forsøg med tidlig tysk på Vestbjerg Skole
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af procedure vedr. afkortning af skoledagen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2019
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om valg af bygherrerådgiver til Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt