Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 7. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for Skoleudvalgets møde den 7. maj 2019
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af budget 2020: Temadrøftelse af anlægsområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af budget 2020: Temadrøftelse af specialområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af ændringer i sprogvurderingspraksis og sprogstrategi for alle børn fra 0-18 år
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udkast til principper for ny organisering af 10. klasse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Drøftelse af nationale test
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Godkendelse af leasingaftale
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt