Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 23. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Den Mobile Indsats (DMI) for ordblinde elever og talblinde elever i Aalborg Kommune
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af ekstrabevilling til eliteidrætsklasserne på Sønderbroskolen i skoleåret 2019/20
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. marts 2019
Beslutning: Godkendt
5. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt