Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 2. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af samarbejde med Ungebyrådet
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af principper for ny ressourcemodel
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Planstrategi 2019
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om Skoleudvalgets studietur til London
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt