Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 19. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for Skoleudvalgets møde den 19. marts 2019
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af regnskab 2018
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af justeret investeringsoversigt 2019
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af analyseudkast vedr. skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af beredskabsplan ved vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af frihedsforsøg for folkeskole
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering om udkast til budgetrapport 2020
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om 2. skoleindskrivning 2019/2020
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om status på forebyggelsesseminarerne
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Eventuelt
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt