Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 26. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af ny organisering af 10. klasse
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af økonomien i forhold til aftale om justering af folkeskolen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af ændring i idrætsskolekoncept
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status på kompetenceudvikling
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om tilstandsbeskrivelse fra SSP 2. halvår 2018
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt