Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 5. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af 2. behandling af øget inklusion og ændret visitation
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm.
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af forlængelse af overenskomst med private initiativtagere om kompenserende specialundervisning for voksne
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af 2. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af nødpasning i DUS
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om projekt vedr. mental sundhed "Mod på livet"
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt