Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 15. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om udbud af bygherrerådgiveropgaven vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af kommissorium for ny ressourcetildelingsmodel
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af proces for budget 2020
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden'
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om arbejdet med 10. klasse i 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt