Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 18. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af etablering af vuggestue i tilknytning til skoler
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af midtvejsstatus vedr. Udviklingsstrategi for børn, unge og familier
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Ferieplan for skoleåret 2020/2021
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om 1. skoleindskrivning 2019/2020
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. november 2018
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af implementering af budget 2019 vedr. oprettelse af idrætsskoler
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt