Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 4. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af 1. behandling af øget inklusion og ændret visitation
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af administrationsgrundlag vedrørende befordring af elever i specialtilbud
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om status på indsats vedr. ledelse for øget læring
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 – ’Aalborg bygger bro’.
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt