Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 20. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Drøftelse af evaluering af budgetproces
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2018
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Orientering om samarbejde mellem Skoleforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om SSP tilstandsbeskrivelse fra første halvår i 2018
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af årshjul til Fælles Rådgivende Organ
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Godkendelse af besøgsplan for Skoleudvalget i 2019
Beslutning: Godkendt
10. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Orientering om analyse af muligheden for at etablere vuggestuer i tilknytning til skoler
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Godkendelse af delegeret kompetence til styregruppe for Børne- og Ungeunivers
Beslutning: Godkendt