Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 6. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Skoleudvalgets besøg på Vester Mariendal Skole
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skolers udearealer
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af øget inklusion og ændret visitation
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse af kompetenceudviklingsbehovet på tosprogsområdet
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering om opfølgning på 10. klasse i 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om fritidstilbud for børn og unge tilknyttet specialafdeling på Vester Mariendal Skole fra august 2019
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på Aula
Beslutning: Til orientering
10. Drøftelse af evaluering af budgetproces
Beslutning: Udsat
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt