Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 21. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af behovsanalyse vedr. Bedre koordinering og sammenhæng for børn og unge med psykiske vanskeligheder
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af udmøntning af budgetmidler til co-teaching
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af placering af to nye DELTA-klasser
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af midtvejsstatus for ny visitationsprocedure til specialundervisningstilbud
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. november 2021
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning 2020/2021
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse og evaluering af budgetprocessen til budget 2022
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Drøftedes
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt