Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 6. juni 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering - Besøg fra Danske Skoleelever (DSE)
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 30. april 2023
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af beregning af praksisnormeringer i daginstitutioner
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forslag til mødeplan for Børne- og Undervisningsudvalget 2024
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af ansøgning om partnerskab for unge i mistrivsel mellem Det Obelske Familiefond, SUS – Socialt Udviklingscenter og Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af anbefalinger på baggrund af analyse af rengøringsområdet i Børn og Unge
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering om status på Børneliv i sund balance
Beslutning: Til orientering
11. Drøftelse af det samlede driftsbudget og budgettemaer for Budget 2024-2027
Beslutning: Drøftedes
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.