Beskæftigelsesudvalget 22. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af befordringsgodtgørelse til jobsamtale
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om tiltag målrettet langtidsledige under covid-19 krisen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om halvårlig status på flygtninge- og integrationsområdet
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på KUI (Den sammenhængende kommunale ungeindsats)
Beslutning: Til orientering
6. Temadrøftelse Budget 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Beskæftigelsesudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.