Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 6. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2021
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om katalog over fremrykkede anlægsinvesteringer
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af revision af whistleblowerordning
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af "Rammer for røgfri arbejdstid"
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Orientering om udpegning af bestyrelsesmedlem til F.T. Hvass´og hustrus legat
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af Kommuneplanrevision 2021 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.034 og Lokalplan 3-4-106 Institution, Skydebanevej, Mølholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 7-1-114 Boliger, Klaruphave, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 18, Gundorfslund, 9000 Aalborg
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Skema B for renovering/helhedsplan for Vivabolig afd. 3, Samsøgade, Lyøgade og Bjørnøgade, 9000 Aalborg
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af fredningsforslag for Sorthøj Bykile
Beslutning: Se referat
13. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe - krav om helårsbeboelse
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af beskæftigelsesplan for 2022
Beslutning: Anbefales
15. Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. september 2021
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over afgørelser i klagesager på socialområdet i 2020
Beslutning: Til orientering
17. Godkendelse af ændring af skoledistrikter i Stigsborg-omådet
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af ændringer i kommissorie for Uddannelsesrådet
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Zoo
Beslutning: Anbefales
20. Efterårsbudgetrevision 2021 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af ændring af beslutning om at I/S Reno-Nord ejer, etablerer og drifter et kommende farvesepareringsanlæg
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af kommunalt mål om etablering af et sektorkoblingsprojekt med henblik på forbedring af ressourceudnyttelse og energieffektivitet
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af regulering af Svanholmgrøften: VVM
Beslutning: Anbefales

Lukket

24. Godkendelse af EU-udbud af Aalborg Kommunes forsikringer og Forsikringspolitik 2021
Beslutning: Godkendt

Åben

25. Godkendelse af afrapportering fra Udvalget for Nye Fælles Veje
Beslutning: Anbefales
26. Eventuelt
Beslutning: Intet
27. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
28. Underskriftsside
Beslutning: Intet