Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 15. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aktuel status 2021. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2021.
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af aktuel status 2021 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af aktuel status 2021 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af aktuel status 2021 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af aktuel status 2021 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af aktuel status 2021 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af justering af lønbudget 2021. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af midtvejsregulering mm. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse - flytning af ansatte til basis IT-support fra forvaltningerne. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse - Facadeproblematik 2021 - Gistrup skole. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af procedure for behandling af COVID-19-kompensation vedrørende 2021
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af lånoptagelse 2021 og konvertering af obligationslån
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.015 og Lokalplan 7-1-115 Boliger, Lucernevej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af Lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af ændring i finansieringen af Aalborg Zoos nye orangutanganlæg og omlægning af bestående lån
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
19. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af opløsning af HMN Naturgas
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald
Beslutning: Anbefales

Lukket

23. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Huslejenævnet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025
Beslutning: Anbefales

Åben

25. Eventuelt
Beslutning: Se referat
26. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
27. Underskriftsside
Beslutning: Intet