Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 8. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2021
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forretningsgang for udbetaling af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer
Beslutning: Godkendt

Lukket

4. Salg af ejendom
Beslutning: Godkendt

Åben

5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Underskriftsside
Beslutning: Intet