Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 1. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Erhvervsrådet som et § 17, stk. 4-udvalg og opdaterede vedtægter
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Lokalplan 2-1-105 Rolighedsvej mm., Skansekvarteret, Nørresundby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 6-3-111 Boliger, Nibevej, Frejlev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 7-1-117 Institution, Klarupvej, Klarup (2. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af skema B for renovering for Himmerland Boligforening afd. 8 i Søheltekvarteret, Aalborg C – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af vedtægtsændring i § 60-selskabet Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af aktivering af sindetskrivelse til REGAN Vest. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Intet