Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 25. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om lånegaranti for I/S Reno-Nord
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på kommende ansættelsesproces for vicekommunaldirektør
Beslutning: Se referat
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.020 og Lokalplan 9-4-107 Færgelejer, Hals-Egense (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 1-2-126 - Tillæg 3 til lokalplan 1-2-118, Stigsborg p-hus C1, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om nedlukningen af Aalborg Naturgas Net
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Intet