Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 11. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-september 2021
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af oprettelse af Mangfoldighedsudvalg med forslag til fremtidig forretningsorden og sammensætning
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.058 og Lokalplan 4-3-106 Boliger, Ådalsbakken, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af endelig anskaffelsessum for Anneshave, 48 ældreboliger med serviceareal på Annebergvej, Skema C
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ændring af Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af sammenlægning af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno-Nord
Beslutning: Anbefales
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Intet