Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 27. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ejermøde mellem Magistraten og Aalborg Energi Holding A/S
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Whistleblowersager 1. halvår 2021
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Godkendelse af leasingaftale for netværksudstyr i Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Salg af ejendom
Beslutning: Godkendt

Åben

6. Orientering om status på Aalborg Kommune som “Bevæg Dig For Livet”-visionskommune.
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Intet