Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 20. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om fællesmøde mellem Magistraten og HMU
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport for perioden januar-august 2021
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2022 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af cykelsti Nørholmsvej. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.012 og lokalplan 8-2-101 Erhverv, Gadekærsvej, Sejlflod (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 4-4-125 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 7-1-114 Boliger, Klaruphave, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje, udvidelse af offentlig vej, Engvej i Nørresundby
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Aalborg Kommunes sundhedsberedskabsplan 2021
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af udmøntning af midler til den visuelle kunst og nedsættelse af Aalborg Kommunes Billedkunstråd
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Anbefales
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
17. Underskriftsside
Beslutning: Intet