Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 23. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag til ændring af ønsker og forslag til nye ønsker Anlæg. Budgetforslag 2022-2025(2029). Borgmesterens Forvaltning.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af handlingsplan for Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Godkendt

Lukket

4. Godkendelse af udbud - Lollandshus
Beslutning: Godkendt

Åben

5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Underskriftsside
Beslutning: Intet