Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 16. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af beretning om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2020
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2021
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2020 og budget 2022
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.032 og Lokalplan 3-3-116 Boliger, Klokkestolen, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.013 Nr. Kongerslev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 4-4-124 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Boligstrategi 2021
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af ekspropriation til separatkloakering, St. Restrup
Beslutning: Anbefales

Lukket

10. Godkendelse af bruger- og adgangsstyring - valg af leverandør og finansiering
Beslutning: Godkendt

Åben

11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Intet