Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 9. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2021
Beslutning: Udsat
3. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2022 (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.058 og Lokalplan 1-3-116 Boliger og erhverv, Kastetvej og Absalonsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.032 og Lokalplan 5-9-110 Solceller, Kæragerholmvej, Landområde Nord (med miljørapport) og miljøkonsekvensvurdering (VVM) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.023 Byudviklingsplan for Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 6-3-111 Boliger, Nibevej, Frejlev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 7-1-117 Institution, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 1-2-126 - Tillæg 3 til lokalplan 1-2-118, Stigsborg p-hus C1, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af delvis ophævelse af lokalplan L92, for et område mellem Aalborgvej, Grønnegade og Kræmmergade, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S
Beslutning: Anbefales
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside
Beslutning: Intet