Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 21. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aktuel status 2021 og Budgetforslag 2022-2025 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af reduktion af antallet af udpegninger i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om opfølgning på kommunens digitale udvikling
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Fremtidens Aalborg 'Vi udvikler os sammen' - maj 2021
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om kommunale arealer
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af verdensmålsstrategi 2021-23
Beslutning: Anbefales

Lukket

10. Godkendelse af salg af ejendom
Beslutning: Godkendt

Åben

11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Intet