Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 17. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændring af forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
5. Underskriftsside
Beslutning: Intet