Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 14. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ejermøde mellem Magistraten og forsyningsselskaberne (Aalborg Vand og Aalborg Energi)
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af enhedsbestyrelse og enhedsdirektion for Aalborg Forsyning
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af ændring af bestyrelsesstruktur i Port of Aalborg
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2021
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2021
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Magistratens møder i 2022
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om selvejende institutioner - regnskaber 2020 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.034 og Lokalplan 3-4-106 Institution, Skydebanevej, Mølholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.019 og Lokalplan 9-2-104 Plejehjem Gandrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 3-3-119 Boliger, Bundgårdsvej, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af ophævelse af afstandskriteriet i forbindelse med tildeling af ungdomsboliger gennem AKU
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af skema A for 50 ældreboliger med servicearealer for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 65, Poul Smeds Vej, Gandrup
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af skema B for 4 almene familieboliger samt renovering for Boligforeningen af 1944 afd. 4 - Skansevej 46-76 og Toftevej 54-62 + 39, Nørresundby
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Lejerbo Aalborg afd. 158-0, Skallerupparken, Aalborg Ø
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 02.2, Kastetvej
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af ekspropriation til cykelsti mellem Nøvling og Gistrup
Beslutning: Anbefales
19. Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. marts 2021
Beslutning: Til orientering
20. Godkendelse af Forslag til Spildevandsplan 2021-2032 med tilhørende miljøvurderingsrapport (2. behandling)
Beslutning: Anbefales

Lukket

21. Godkendelse af valg af ekstern leverandør til kontrol af sociale klausuler og leverandørliste
Beslutning: Godkendt

Åben

22. Godkendelse af ressourcer til energiplanlægning - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
23. Eventuelt
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
25. Underskriftsside
Beslutning: Intet