Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 17. maj 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om årsmøde mellem Magistraten og Aalborg Universitets ledelse
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2021
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ekstraordinært møde i Aalborg Byråd den 23. juni 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af byrådets møder i 2022
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af afrapportering vedrørende kommunens pejlemærker 2021
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om DM i Holdløb 2021
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Lokalplan 4-1-117, Boliger og erhverv, Samsøgade/Karnersvej, Vejgaard (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af flextrafik og Covid-19 kompensation. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af forslag vedr. etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Intet