Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 26. april 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2020 - Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2020
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 - hele kommunen, drift
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 - hele kommunen, anlæg
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af lånoptagelse til anlægsprojekter overført fra 2020 til 2021. Tillægsbevilling 2021.
Beslutning: Anbefales
7. Eventuelt
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Intet