Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 19. april 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om fællesmøde mellem Magistraten, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland, Psykiatrien – 3. årsstatus Tryg Aalborg – en mere tryg kommune, version 2
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af 3. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, 2018 – 2021
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af høring – VVM 3. Limfjordsforbindelse
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Regnskab 2020 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning 2020
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende Covid-19 nettoudgifter i 2020 og overførsel af uforbrugte midler i 2020 til budget 2021 samt til Covid-19-pulje. Tillægsbevilling, drift
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2020 til budget 2021, anlæg - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse - Barselsudligningsordningen - Regnskab 2020. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af tilskud til køb af inventar Aalborg Kongres og Kultur Center. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2021
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af supplerende indhold til sagen vedr. rammer og proces for ny forvaltningsstruktur pr 1. januar 2022
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af bemyndigelse til påtegning af dokumenter i forbindelse med konsolidering af kommunens forsyningsselskaber
Beslutning: Anbefales
14. Orientering om udvalgte ansættelser i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
15. Drøftelse af Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2020
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.013 Nr. Kongerslev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
17. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.071 og Lokalplan 4-4-123 Dagligvarebutik, Niels Bohrs Vej, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 og Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af Lokalplan 4-4-124 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af ekspropriation til anlæggelse af bustracé til Plusbus, etape 5.1 - Jyllandsgade, Aalborg
Beslutning: Anbefales
21. Orientering om Udgiftsanalysen 2020 - Nordjysk Socialaftale
Beslutning: Til orientering
22. Godkendelse af høringssvar og endelig vedtagelse af vandforsyningsplan 2021-2032
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af Masterplan for Limfjorden
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev. (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af ansøgning om kommunal lånegaranti, Ulsted-Ålebæk Vandværk
Beslutning: Anbefales
26. Eventuelt
Beslutning: Intet
27. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
28. Underskriftsside
Beslutning: Intet