Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 22. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune pr. december 2020
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af rammer og proces for ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Orientering om ejermøde med Aalborg Energi Holding A/S, Aalborg Vand Holding A/S og Aalborg Service A/S
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af plan for virksomhedsrapportering i 2021
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af genopstartspakke – handels- og restaurationsliv mv. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af prioritering af indsatser målrettet varmestuer og socialt udsatte som led i økonomisk genopstartspakke, COVID-19. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af udmøntning af genopstartspakker til kulturinstitutioner, unge kunstnere og uddannelsessøgende. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af omsætning af aftale om minimumsnormeringer, styrket tilsyn og øvrige regler vedr. dagtilbud. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales

Lukket

10. Orientering om status på salg af kommunale arealer - Magistraten, marts 2021
Beslutning: Til orientering

Åben

11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Intet