Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 15. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2020 - Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2021. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af lånoptagelse 2020
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2021
Beslutning: Anbefales
6. Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2019
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om fælles kommunikationsplan for kommunikation med byrådskandidater
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af grøn strøm – Nibe Festival. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.019 og Lokalplan 9-2-104 Plejehjem, Gandrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.035 og Lokalplan 3-6-115 Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.029 og Lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrik, Gravsholtvej, Landområde Nord (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger og erhverv, Karolinelundsvej, Øgadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af Lokalplan 4-3-110, Boliger, Kærholt, Gug (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af nybyggeri for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 2, Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af finansiering af ombygning Svenstrupgård. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af midtvejsstatus for Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af tillægsbevilling til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - kommunedelen
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af kommunal lånegaranti til I/S Reno-Nord til Nordjyllands Ressourcepark, etape 1
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S
Beslutning: Anbefales

Lukket

22. Afgiftssag
Beslutning: Godkendt
23. Ejendomssag
Beslutning: Godkendt

Åben

24. Eventuelt
Beslutning: Intet
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
26. Underskriftsside
Beslutning: Intet