Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 15. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2020 - Aalborg Kommune
3. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2021. Tillægsbevilling
4. Godkendelse af lånoptagelse 2020
5. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2021
6. Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2019
7. Orientering om fælles kommunikationsplan for kommunikation med byrådskandidater
8. Godkendelse af grøn strøm – Nibe Festival. Tillægsbevilling
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.019 og Lokalplan 9-2-104 Plejehjem, Gandrup (1. forelæggelse)
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.035 og Lokalplan 3-6-115 Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.029 og Lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrik, Gravsholtvej, Landområde Nord (2. forelæggelse)
12. Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger og erhverv, Karolinelundsvej, Øgadekvarteret (2. forelæggelse)
13. Godkendelse af Lokalplan 4-3-110, Boliger, Kærholt, Gug (2. forelæggelse)
14. Godkendelse af kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af nybyggeri for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 2, Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup
15. Godkendelse af finansiering af ombygning Svenstrupgård. Tillægsbevilling
16. Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen. Tillægsbevilling
17. Godkendelse af midtvejsstatus for Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22
18. Godkendelse af tillægsbevilling til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - kommunedelen
19. Godkendelse af kommunal lånegaranti til I/S Reno-Nord til Nordjyllands Ressourcepark, etape 1
20. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
21. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S

Lukket

22. Afgiftssag
23. Ejendomssag

Åben

24. Eventuelt
25. Godkendelse af referat
26. Underskriftsside