Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 8. februar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.072 og Lokalplan 4-1-117, Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.018 og Lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted (2. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 2-2-110 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Skema A for 8 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 96 i Fjellerad
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 8 - Sohngårdsholmsvej
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af udmøntning af ekstra midler til støtte for børn og unge i udsatte familier under COVID-19-nedlukningen. Tillægsbevilling 2021, drift
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2021
Beslutning: Anbefales
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Intet