Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 1. februar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Valg af næstformand for Magistraten
Beslutning: Se referat
3. Orientering om Whistleblowersager 2. halvår 2020
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af evaluering af Whistleblowerordning
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 7-1-113 Institution, Klarup skole (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 10.1 - Bertil Ohlins Vej, Aalborg Ø
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - udvidelse af vejareal langs Ny Nibevej i forbindelse med etablering af lysreguleret kryds
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af KulturKANten 2021-2024: Ny kulturaftale mellem Nordjylland og Kulturministeriet
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2021-2032 (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af ejerskabsmodel for farveseparering
Beslutning: Anbefales

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
12. Godkendelse af masteraftale vedrørende leasing
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af ny suppleant for udlejerrepræsentant i Beboerklagenævnet
Beslutning: Anbefales

Åben

14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside
Beslutning: Intet